Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 19 2017

5522 715a 420

theprincesswashere:

This makes me uncomfortable

deadly
deadly
"Rodzice zaszczepili we mnie przekonanie, że rzyganie swoimi uczuciami na innych to szczyt nietaktu.”
— Stephen King
Reposted fromfuuuuuuuuuu fuuuuuuuuuu viakrainakredek krainakredek
deadly
- Jak wam się układa?
- Trochę pod górę, ale to właściwa góra.
— Miłość 2.0
Reposted fromthinredline thinredline viaginger-gato ginger-gato
deadly
8557 277f 420
Reposted fromrol rol viakrainakredek krainakredek
deadly
4064 6834 420
8940 b32e 420
Reposted fromkniepuder kniepuder viaargentum argentum

April 18 2017

deadly
1760 284c 420
Pine hawk-moth (Sphinx pinastri).
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viaargentum argentum
deadly
Reposted fromtwarogpoltlusty twarogpoltlusty viaargentum argentum
6147 f92c 420
Reposted fromfamouslastnerds famouslastnerds viairmelin irmelin
deadly
Uniwersalny sposób na szczęście:

Albo należy zmniejszyć oczekiwania, albo zwiększyć wysiłki.
— Buddyjscy mnisi.
Reposted fromr3m0 r3m0 viairmelin irmelin
deadly
Ona z tych, co szybciej uwierzą w nieszczęście niż w szczęście. Prawdziwa słowiańska dusza.”
— "Mała Moskwa"
Reposted fromweightless weightless viaxannabelle xannabelle
deadly
0393 51f9 420
Reposted fromdelain delain viaxannabelle xannabelle
deadly
7579 69ea 420
Reposted fromundertow undertow viakrainakredek krainakredek
deadly
4234 6097 420
deadly
7215 e1e4 420
beer
Reposted fromdrugs drugs viadusielecc dusielecc
deadly
6226 a3da 420
Reposted fromShini Shini viadusielecc dusielecc
8179 2f8f
Reposted fromkneadedbutter kneadedbutter viadusielecc dusielecc
deadly
deadly
Chciałabym kiedyś usłyszeć proste: ' jesteś taka, jakbym chciał'.
Reposted fromnormajeane normajeane viadusielecc dusielecc
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl