Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 22 2017

0601 9692 420
Reposted fromLittleJack LittleJack viairmelin irmelin

July 08 2015

7200 6afb 420
Reposted fromdragonborn dragonborn viainsanedreamer insanedreamer
deadly
deadly
deadly
8146 7217 420
Reposted fromtooskaa tooskaa viakrainakredek krainakredek
deadly
9860 1f8c 420
Reposted fromrominaplum rominaplum viainsanedreamer insanedreamer
deadly
Reposted fromsaski saski viakrainakredek krainakredek

June 30 2015

deadly
4454 9593 420
Reposted fromktosiowa ktosiowa viamembrana membrana
deadly
2025 96c5 420
Reposted fromkarmacoma karmacoma viamembrana membrana
deadly
Chciałbym, żeby mnie to chuj, ale mnie to wcale nie chuj, mnie to bardzo i mnie to boli.
— Ochocki, Vithren
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viaou ou
deadly
Chcę uciec albo umrzeć albo się rozjebać. Chcę być ślepy i niemy i nie mieć serca. Chcę się wczołgać do dziury i nigdy nie wyjść. Chcę zmieść swoje istnienie z powierzchni ziemi. Z powierzchni jebanej ziemi (...)
— James Frey "Milion małych kawałków"
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viaou ou
deadly

W pewnym momencie możesz spotkać kogoś, kto będzie dla Ciebie doskonały, w najmniejszych molekułach zaprojektowany by być Twoim największym skarbem i źródłem radości. Ta osoba może albo całkowicie Cię uszczęśliwić, albo totalnie zmiażdżyć. 

— Radek Kolago
Reposted fromgdybam gdybam viaBaraszka Baraszka
deadly
KAŻDY SIĘ WSTYDZI.
KAŻDY SIĘ WSTYDZI TRZECH RZECZY.
ŻE NIE JEST ŁADNY.
ŻE ZA MAŁO WIE.
I ŻE NIEWYSTARCZAJĄCO DOBRZE RADZI SOBIE W ŻYCIU.
KAŻDY.
— Małgorzata Halber, "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromrainbowside rainbowside viaBaraszka Baraszka
deadly
- Szczęście to moje drugie imię - zapewnił niewyraźnie Rincewind. - Co prawda moje pierwsze imię to: Nie.
— Terry Pratchett
Reposted fromliczbapi liczbapi viainsanedreamer insanedreamer
deadly
frankly esoteric frankly esoteric
Reposted fromweightless weightless viainsanedreamer insanedreamer
7065 0226 420
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viaargentum argentum
deadly
deadly
deadly
4856 c443 420
Reposted fromkjuik kjuik viakrainakredek krainakredek
deadly
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl